VESTIDOR AL MAS CANAVALL

El projecte neix de la necessitat d’ampliar l’espai de emmagatzematge al dormitori principal situat on era l’antic celler d’un mas empordanès, el Mas de Canavall. La presència de les voltes de quatre punts i el fet que l’habitació queda separada per un canvi de nivell li dona un caràcter especial.

El projecte intenta respectar al màxim aquesta preexistència, no superant mai la cota d'arrencada de les voltes. La necessitat imperiosa d'augmentar l'armari fa que forçosament hagi d'aparèixer un element central que aprofiti al màxim l’espai, és així com el moble central es col·loca amb tota la intenció al mig de l'habitació, salvant el desnivell dels graons, dotant l'espai vestidor d'intimitat i protegint, alhora, de la mirada directa des de l'accés al llit. L’objecte genera noves circulacions amb la seva posició central caracteritzant els espais del voltant.

Antigament les voltes es construïen mitjançant encofrats de canyes (presents en la riera que es veu des de la finestra de l'habitació). Materialment el moble vol reinterpretar aquestes canyes com si haguessin caigut del sostre. Es reinterpreta en forma de llistons de 40x20mm que configuren un volum alleugerit alhora que fan de filtre visual. Aprofitant l’espai entre els llistons del sostre apareixen els perfils LED per il·luminar la barra del vestidor obert i el sostre de les voltes.

En les parts opaques del vestidor s’ha optat pel tauler marí rexapat, taulell conformat per la superposició de xapes encolades, aquestes xapes acaben dibuixant línies que participen del mateix llenguatge que els llistons. Els taulells estan rexapats amb pi melis decapat blanc generant un efecte que canvia de dia i de nit. Durant el dia, el moble s'integra a la perfecció amb el blanc de les parets. De nit, en canvi, en encendre els llums, el color blanc desapareix, per mostrar el groc i vermell de la fusta, donant calidesa a l'ambient.

Ús: Habitatge
Ubicació:
El Port de la Selva
Data projecte: 2020  Data inici obra: 2021 Data final obra: 2021
Superfície: 30 m2
Autor: Luis Mateos Vidal
Col·laboradors: Nil Brullet Francí
Execució: Pablo Lleixà
Fotografia: Cristina Ortega