LLAR D'INFANTS A BOLÍVIA

L'objectiu del projecte es basa en resoldre el programa de la manera més senzilla i eficaç possible, tenint en compte la preexistència de petites construccions sense un ordre ni una orientació clara.

El projecte accepta i fa seu les construccions preexistents, reproduint el mateix gra en les noves edificacions que colonitzaran la resta de la parcel·la. Totes les peces estaran connectades per una galeria, que jerarquitzarà i separarà els diferents espais exteriors destinant als diferents grups d’edat. Cada peça comptarà amb una galeria annexa de policarbonat que funcionarà com a sistema climàtic passiu.

Els materials utilitzats seran majoritàriament prefabricats, com és el cas dels palets de fusta i el policarbonat. D’aquesta manera es controla la petjada ecològica, al poder-se reutilitzar amb facilitat.  El projecte està pensat per ser d’execució molt senzilla i permetre la seva autoconstrucció.

Ús: Equipament
Ubicació:
El Port de la Selva
Data projecte: 2018  Data inici obra: Data final obra: -
Superfície:  702,9 m2
Autor: Luis Mateos Vidal
Col·laboradors: -
Execució: -
Fotografia: -